Privacybeleid

Zijn mijn persoonsgegevens veilig bij Happy Towels?

Jazeker! Happy Towels is lid van Thuiswinkel.org.

 

Thuiswinkel.org stelt hoge eisen aan de certificering van webshops. Bovendien test deze organisatie periodiek de beveiliging van de website (met een ‘pen-test’).

Maar dat is niet het enige.

Via deze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Happy Towels acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door mij dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij de verwerking hou ik me aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat ik:

 • de doeleinden duidelijk specificeer voordat ik persoonsgegevens verwerk, via deze privacyverklaring;
 • de verzameling van persoonsgegevens beperk tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • je eerst expliciet toestemming vraag om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen neem om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eis van partijen die in mijn opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteer om je persoonsgegevens op je aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Happy Towels is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik en met welk doel bij de webwinkel happytowels.nl.

Als je vragen hebt, of wil weten wat ik precies van je bijhoud, neem dan contact op met me op.

Zoals je ziet beschikt mijn webwinkel over een SSL-beveiligingscertificaat. De verwerking van betalingen (iDeal) wordt verzorgd door het bedrijf Buckaroo. Dit bedrijf is CPSP gecertificeerd. Happy Towels haalt periodiek alle persoonsgegevens uit de database van de webserver en slaat ze offline op, op mijn geëncrypte laptop. Zo is de kans op gegevensdiefstal en identiteitsfraude minimaal, want wat niet op de server staat kan niet gehackt worden. En zodra het van de belastingdienst mag, worden ze verwijderd. Heb ik weer wat ruimte erbij op mijn laptop :)

Welke persoonsgegevens verzamelt Happy Towels?

Happy Towels verzamelt NAW-gegevens om te weten waar je hamamdoek naartoe moet. En je e-mailadres voor de bevestigingsmail van de bestelling. (En je telefoonnummer om te bellen bij problemen. Als je je nummer liever niet geeft, vul je gewoon niets in.) O ja, we verwerken ook je bankrekeningnummer als je wat koopt. Op je verzoek sturen we je in de toekomst ook af en toe een nieuwsbrief, maar dat doen we dan alleen met je toestemming. Happy Towels is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.

Met welk doel en grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Happy Towels verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van je bestelling

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij je persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen je persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij je te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over je betaling van je bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres, NAW-gegevens en betalingsgegevens. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie tot zes maanden nadat je bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Verstrekken aan derden

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die je hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen, voor de afhandeling van je bestelling.

Contactformulier en nieuwsbrief

Met het contactformulier kunt je ons vragen stellen of aanvragen doen.
Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie.
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden.
Je e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat je het abonnement opzegt.

Geeft Happy Towels persoonsgegevens aan derden?

Absoluut niet. Ik respecteer de privacy van mijn klanten. Ik word blij van het verkopen van hamamdoeken, niet van de handel in persoonsgegevens. Wel laat Happy Towels bepaalde zaken door anderen doen, zoals de het versturen van je bestelling (kan de pakketbezorger sneller), de boekhouding (niet leuk) en de beveiliging (ingewikkeld). Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Happy Towels blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Overigens moet ook Happy Towels zich aan de wet houden, dus als wij daar wettelijk toe verplicht zijn doen we dat wel (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Google Analytics

Tja, liever volgen we niemand. Maar voor dingen als Ads is het onontbeerlijk. Gelukkig kunnen we Google Analytics privacyvriendelijk instellen. Dat hebben we gedaan.

Als klacht of bezoeker van deze website heb je de volgende rechten

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Want dat zou onzorgvuldig zijn.

De privacy toezichthouder

Happy Towels wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Tips over beveiligingsgebreken?

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@happytowels.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Daarom raden wij je aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Contactgegevens

Happy Towels
Steven van Dorpelpad 39
1095ML Amsterdam
cor@happytowels.nl
(020) 2600303